TECHNISCHE DATEN

Spezifikationen Ausgangskanäle 43 (3x50a, 0x30A, 20x1A) Motorkanäle (H-Brücken-Option) 3 (30A) Tickets 23 (18 Signal, 2x30A, 3x50A) PWM 6 (15A) Kommunikation CANBUS, CIBUS,

Weiterlesen »
DE